Wie zoeken we? 

Personen met een euthanasiewens

U heeft een euthanasiewens 

OF uw euthanasieverzoek wordt uitgeklaard

OF uw euthanasieverzoek zal worden uitgevoerd

OF uw euthanasieverzoek werd geweigerd

OF u heeft uw verzoek ingetrokken?

U bent ouder dan 18 jaar?

U woont in België?

Naasten

U bent een familielid of een vriend(in)

van iemand met een euthanasiewens 

OF bij wie euthanasie wordt uitgeklaard 

OF bij wie euthanasie zal worden uitgevoerd 

OF bij wie euthanasie werd uitgevoerd 

OF bij wie euthanasie werd geweigerd

OF die het verzoek heeft ingetrokken?

U bent ouder dan 18 jaar?

U woont in België?

Professionele zorgverleners

U bent als professionele zorgverlener

(e.g. arts, verpleegkundige, psycholoog, etc.) betrokken  

in de zorg, begeleiding en/of ondersteuning van

personen met een euthanasiewens of hun naasten?

U bent professioneel werkzaam in België?

Flyer rekrutering deelnemers

U kan als organisatie en/of individu onze flyer voor de rekrutering van deelnemers hieronder downloaden en delen met uw contacten en/of netwerk.