LEIDRAAD EUTHANALairdraad euthanaieSIE

We zoeken personen met een euthanasiewens, naasten (familie en vrienden) die betrokken zijn of waren bij euthanasie en professionele zorgverleners die betrokken zijn of waren bij euthanasie voor studiedeelname:

Wat zijn uw ervaringen en noden aangaande euthanasie?

Nodenbevraging rond euthanasie 

De nodenbevraging rond euthanasie is een studie van het onderzoekproject 'Leidraad Euthanasie' van de interuniversitaire (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (https://www.endoflifecare.be/). Het doel van het onderzoeksproject is het ontwikkelen van een praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen die zich baseert op de ondersteuningsnoden van personen met een euthanasiewens, hun naasten (familie en vrienden) en hun professionele zorgverleners

Wat zijn de doelstellingen van het onderzoeksproject?

  • Het identificeren van de ondersteuningsnoden van personen met een euthanasiewens, hun naasten (familie en vrienden), en hun professionele zorgverleners die betrokken zijn bij euthanasie. 
  • Het ontwikkelen van een praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen.
  • Het ontwikkelen van een implementatiestrategie voor de praktijkleidraad.